ќновлено
2022-05-12
17:15

Ќауково-досл≥дна робота

 

« вересн€ 2011 р. по серпень 2014 р. кафедра пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича реал≥зовувала проект «Ќаближаючись до всеб≥чних знань про Ївропейську ≥нтеграц≥ю в ”крањн≥», за п≥дтримкою ѕрограми ∆ана ћоне « афедра Ївропейських студ≥й», проф≥нансований ™вропейським —оюзом. «ав≥дувачем кафедри в рамках цього проекту Ї доктор пол≥тичних наук, професор јнатол≥й  руглашов.

 ѕроект мав на мет≥ п≥дготовку квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в (експерт≥в) у сфер≥ Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ з середовища студент≥в ≥ асп≥рант≥в кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

 ќсновними заходами проекту були:

 1) ¬икладанн€ трьох курс≥в ≥з циклу Ївропейських студ≥й, а саме:

 - «“еор≥€ та ≥стор≥€ Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ» - дл€ студент≥в 3-го курсу спец≥альност≥ «ѕол≥толог≥€» (спец≥ал≥зац≥€ «™вропейська та рег≥ональна ≥нтеграц≥€»);

- «≤нституц≥њ та пол≥тичн≥ процеси ™—» - дл€ студент≥в 3-го курсу спец≥альност≥ «ѕол≥толог≥€» (спец≥ал≥зац≥€ «™вропейська та рег≥ональна ≥нтеграц≥€»);

- «ѕол≥тика Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни» - дл€ студент≥в маг≥стратури за спец≥альн≥стю «ƒержавна служба».

 2) ¬иданн€ навчальних пос≥бник≥в до згаданих вище курс≥в.

 3) ѕроведенн€ –ег≥онального науково-методичного сем≥нару «Ќов≥ методи викладанн€ курс≥в з Ївропейських студ≥й».

4) ѕроведенн€ ¬сеукрањнського науково-методичного сем≥нару «ѕ≥дготовка та виданн€ навчальноњ л≥тератури з Ївропейських студ≥й в ”крањн≥: оц≥нка €кост≥ та перспективи».

5) ѕроведенн€ –ег≥ональноъ науково-практичноњ конференц≥њ «¬ивченн€ сучасних процес≥в Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ в системи п≥дготовки державних службовц≥в».

6) ѕер≥одичне проведенн€ зас≥дань ™вроклубу за участю студент≥в, асп≥рант≥в та фах≥вц≥в з питань Ївропейських студ≥й.

7) ѕроведенн€ спец≥альних панелей, присв€чених обговоренню процес≥в Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та в≥дносин ”крањни з ™—, в рамках щор≥чноњ м≥жнародноњ конференц≥њ студент≥в та асп≥рант≥в.

”с≥ заходи проекту були публ≥чними, ≥ будь-хто мав можлив≥сть в≥дв≥дати њх у рол≥ слухача або ж вз€ти безпосередню участь у њх орган≥зац≥њ чи проведенн≥.

 

¬иконавц≥ проекту:

 

проф.  руглашов ј.ћ. - кер≥вник проекту

проф. –отар Ќ.ё.

доц. ћельничук ≤.ћ.

доц. ћолочко ѕ.ќ.

ас.  олесников ќ.¬.

асп≥рантка ќл≥йник ™.ё.

 

–езультати проекту,  €к≥ одержали основн≥ ц≥льов≥ групи.

«окрема, такими вигодами дл€ студент≥в стали:

- здобутт€ всеб≥чних знань про Ївропейськ≥ ≥нтеграц≥йн≥ процеси, п≥двищенн€ р≥вн€ та €кост≥ академ≥чноњ п≥дготовки студент≥в та њх анал≥тичних можливостей, €к≥ допомагають њм краще розум≥ти Ївропейськ≥ та м≥жнародн≥ в≥дносини та використовувати ц≥ знанн€ у профес≥йн≥й д≥€льност≥;

- отриманн€ пос≥бник≥в та ≥нших навчальних матер≥ал≥в (друкованих та електронних), €к≥ можуть використовуватис€ у процес≥ вивченн€ р≥зних питань Ївропейських ≥нтеграц≥йних процес≥в, у тому числ≥ дл€ безперервноњ осв≥ти державних службовц≥в, викладач≥в ¬Ќ« та шк≥л, актив≥ст≥в громад€нського сусп≥льства в ”крањн≥;

- п≥двищенн€ мотивац≥њ, €кост≥ та пол≥пшенн€ результат≥в участ≥ асп≥рант≥в ≥ студент≥в у вивченн≥ Ївропейських студ≥й ≥ досл≥дженн≥ питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ.

ќсновн≥ вигоди дл€ викладач≥в середн≥х шк≥л та ун≥верситет≥в:

- участь викладач≥в соц≥альних ≥ пол≥тичних наук ун≥верситет≥в ≥ середн≥х шк≥л у вивченн≥ питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ;

- удосконаленн€ навичок ≥ метод≥в викладанн€ курс≥в з Ївропейських студ≥й;

- посиленн€ сп≥вроб≥тництва м≥ж викладачами ≥ досл≥дниками, що працюють у сфер≥ Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ в рег≥он≥ та в ”крањн≥;

- поширенн€ профес≥йноњ ≥нформац≥њ та формуванн€ позитивного ставленн€ до вивченн€ та викладанн€ предмет≥в (курс≥в) з Ївропейських студ≥й у вищих навчальних закладах ”крањни.

Ќарешт≥, але не менш важлив≥, вигоди, отриман≥ державними службовц€ми, пол€гають у вдосконаленн≥ курс≥в з Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ в системи п≥дготовки державних службовц≥в та л≥дер≥в Ќ”ќ, ≥, €к результат, у п≥двищенн≥ профес≥йноњ компетентност≥ та ефективност≥ випускник≥в ≥ майбутн≥х посадових ос≥б у сус≥дньому з ™вропейським —оюзом рег≥он≥, ≥ в крањн≥, що претендуЇ ≥нтеграц≥ю в ™—.

 

ƒов≥дка:

 ∆ан ќмер ћар≥ √абр≥ель ћоне (фр. Jean Omer Marie Gabriel Monnet, 9 листопада 1888,  онь€к, Ўаранта, ‘ранц≥€ - 16 березн€ 1979, ѕариж, ‘ранц≥€) - французький п≥дприЇмець ≥ державний д≥€ч. ¬важаЇтьс€ одним ≥з батьк≥в-засновник≥в ™вропейського союзу. « 1920 по 1923 р≥к був заступником генерального секретар€ Ћ≥ги Ќац≥й. ” 1946-1950 роках ∆ан ћоне був кер≥вником французькоњ генеральноњ ком≥с≥њ з плануванн€ ≥ розробл€в програми модерн≥зац≥њ французькоњ економ≥ки. ћоне був першим головою створеного за участю ш≥стьох крањн «™вропейського об'Їднанн€ вуг≥лл€ ≥ стал≥» (ECSC), що стало попередником ™вропейського союзу. ” 1955 роц≥ ћоне заснував ƒ≥йсний ком≥тет —получених Ўтат≥в ™вропи, що став руш≥йною силою формуванн€ союзу Ївропейських держав, включаючи створенн€ —п≥льного ринку, загальноЇвропейськоњ грошово-кредитноњ системи, ™вропейськоњ ком≥с≥њ та ради ™—, британського членства у —п≥втовариств≥ та створенн€ ™вропейського парламенту. ”продовж свого житт€ ∆ан ћоне неодноразово був в≥дзначений р≥зними нагородами. 2 кв≥тн€ 1976 в≥н був оголошений першим почесним громад€нином ™вропи.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster6ЈУПI@Ш3Ъchnu.edu.ua
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.