ќновлено
2017-07-06
12:28

÷≥кул ≤рина ¬асил≥вна

÷≥кул ≤рина ¬асил≥вна

ѕосада: асистент
¬чений ступ≥нь: кандидат пол≥тичних наук

ѕочесн≥ званн€:

Ќародилас€ 12 лютого 1983 р. у м. —лавута ’мельницькоњ област≥.

” 1999 роц≥ зак≥нчила «ќЎ є11 м. „ерн≥вц≥ та вступила на ≥сторичний факультет „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. Ќа п’€тому курс≥ навчанн€ в ун≥верситет≥ ÷≥кул ≤.¬. представл€ла вуз на м≥жнародному конкурс≥ студентських наукових роб≥т (ѕольща), де отримала диплом про перше м≥сце.

” 2004 р. зак≥нчила ун≥верситет ≥ отримала повну вищу осв≥ту за спец≥альн≥стю „ѕол≥толог≥€” та здобула квал≥ф≥кац≥ю пол≥толога, викладача сусп≥льно-пол≥тичних дисципл≥н. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ ун≥верситету була зарахована на посаду асистента кафедри пол≥толог≥њ та соц≥олог≥њ „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича.

” 2006 р. вступила до асп≥рантури з в≥дривом в≥д виробництва з≥ спец≥альност≥ 23.00.02 - ѕол≥тичн≥ ≥нститути та процеси (науковий кер≥вник – доктор пол≥тичних наук, професор  руглашов ј.ћ.).

” 2008 роц≥ кандидатура ÷≥кул ≤рини ¬асил≥вни була представлена на здобутт€ стипенд≥њ  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни дл€ асп≥рант≥в.

” жовтн≥ 2009 року захистила кандидатську дисертац≥ю на тему «√ендерн≥ аспекти формуванн€ паритетноњ демократ≥њ в ”крањн≥».

“ематика наукових досл≥джень:

ѕроблеми гендерноњ р≥вност≥ у сфер≥ пол≥тичних в≥дносин, визначенн€ перспектив формуванн€ та досл≥дженн€ паритетноњ демократ≥њ в ”крањн≥.

 урси, що читаЇ:

ƒодаткова ≥нформац≥€:

—писок основних публ≥кац≥й

E_mail: i.cikulШ≠£кяј@6/@r†chnu.edu.ua

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШ≠£кяј@6/@r†chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.