Оновлено
2022-07-03
11:54

Ротар Наталія Юріївна

Ротар Наталія Юріївна

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор політичних наук
Вчене звання: професор

Почесні звання:

Народилася 6 листопада 1970 року у м. Чернівці. 

У 1992 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Історія”, того ж року вступила до аспірантури по кафедрі історії народів Східної Європи за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Під час навчання в аспірантурі отримувала стипендію Президента України для аспірантів.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

У 2000–2002 роках отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2001 р. отримала атестат доцента кафедри політології та соціології.

2004–2007 рр. навчалася в докторантурі за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2007 р. захистила докторську дисертацію з обраної спеціальності за темою «Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду».

У 2011 р. отримала атестат професора кафедри політології та державного управління.

Брала участь у роботі комісій МОНУ, зокрема у 2010 – Член науково-методичної комісії МОНУ по оцінці роботи Ужгородського національного університету; 2013 – член апеляційної комісії МОНУ по дисертаційному дослідженню Рябого Юрія Олексійовича «Вплив політичної культури на трансформаційні процеси українського суспільства», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З 2008 р. – член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті по захисту докторських дисертацій. З 2015 – член Спеціалізованої вченої ради в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Член редколегій та наукових рад низки наукових періодичних видань: «Політологічні та соціологічні студії» (відповідальний секретар), «Історико-політичні проблеми сучасного світу», «Міжнародні відносини» та інших.

Нагороди:

Неодноразово заохочувалася подяками ректора та грамотами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відзнаками Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної Ради та Чернівецької обласної державної адміністрації. Нагороджена Почесною Грамотою МОН України. Відмінник освіти України.

Тематика наукових досліджень:

Коло наукових інтересів визначається спектром проблем, що охоплює питання теорії політичної науки, зокрема еволюції методології дослідження політичної участі, політичної культури, політичної ідентичності; європейської інтеграції; ціннісного виміру етнополітичних процесів в умовах глобалізації; політичної регіоналістики.

Курси, що читає:

Додаткова інформація:

 Участь у виконанні міжнародних наукових проектів

  • «Моніторинг процесу формування збалансованих етнонаціональних відносин у Чернівецькій області» (міжнародний фонд «Відродження», № проекту – 41612) (2011 р.)
  • «Innovating Teaching and Learning of European Studies» (виконання проекту, Tempus, 2014–2015)
  • «Наближаючись до всебічних знань про європейську інтеграцію в Україні», (Програма ЄС Жана Моне «Кафедра європейських студій» (виконання проекту, 2012–2014 рр.)

    Підготовка наукових кадрів: 

    Під науковим керівництвом Ротар Н.Ю. захищено 5 кандидатських дисертації з політичних наук, сьогодні керує підготовкою 4 кандидатських дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Список основних публікацій

E_mail: n.rotar@chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.