Оновлено
2022-06-04
14:03

Виконання проекту ТЕМПУС INOTLES в Чернівецькому національному університеті

 

Проект INOTLES (The Innovating Teaching and Learning of European Studies project (Інновації у вивченні та викладанні Європейських студій, 2014 – 2017) є спільною академічною ініціативою університетів країн ЄС, які спеціалізуються у викладанні Європейських студій та східноєвропейських університетів, спрямованою на реформування навчальної підготовки у галузі Європейських студій через інноваційні підходи, наближення навчальних програм та планів, розбудови інших форм співпраці поміж ЄС та Східними партнерами.

 

Проект має на меті зробити внесок у реформування методичних засад і модернізацію вищої освіти в Україні, Грузії та Молдові у сфері викладання курсів з Європейських студій. Засновуючись на систематичному перегляді педагогічної діяльності в Європейських студіях проект об’єднав зусилля університетів із країн – східних партнерів ЄС із Центрами досконалості в університетах ЄС, а саме  - в Нідерландах, Бельгії та Великобританії. Основою педагогічних інновацій виступають методи проблемного навчання, змішані методи, дистанційне навчання та симуляції. Вони будуть застосовуватись у шести університетах трьох країн Східного партнерства, які беруть участь у виконанні цього проекту.

 

Партнерами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у реалізації проекту були Маастрихтський університет (Нідерланди), Врає Університет Брюсселя (Бельгія), Університет Соррея (Велика Британія), Вільний міжнародний університет Молдови (Молдова), Кагульський державний університет «Богдан-Петричейку Хашдеу» (Молдова), Тбіліський державний університет (Грузія), Державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», (Україна). Координацію проектом здійснювала Др. Наталія Тімус із Маастріхтської школи урядування Маастрихтського університету (Maastricht Graduate School of Governance (MGSOG), Maastricht University).

 

Результати проекту зорієнтовані на:

Ø                 Сприяння зближенню (конвергенції) основних курсів з європейських студій між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією.

Ø                 Сприяння  інноваційному  викладанню  і  розвитку  прикладних  умінь  у  навчальних програмах «Європейські студії» в ЄС і країнах-партнерах.

Ø                 Поширення ідей інноваційного викладання європейських студій серед широкого кола місцевих, національних, міжнародних стейкхолдерів через запровадження моделі реформування програми «Європейські студії».

Ø                 Розроблення  тренінгів  з  інноваційних  методів  викладання  курсів  з європейських студій (згідно із цілями та завданнями ET2020) для викладачів.

Ø                 Підвищення        конкурентоздатності, здатності     до працевлаштування і гнучкості відповідно до вимог ринку праці випускників програм «Європейські студії».

Ø                 Розвиток навичок міжкультурної комунікації та взаєморозуміння між ЄС і   країнами-партнерами через міжуніверситетську співпрацю.

 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проект виконувався групою викладачів кафедри політології та державного управління та працівників Науково-дослідницького інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень:

Ø                 Професор А. М. Круглашов (керівник проекту)

Ø                 Професор Н. Ю. Ротар (заступник керівника проекту)

Ø                 Доцент І. М. Мельничук (виконавець проекту)

Ø                 Доцент Н. В. Нечаєва-Юрійчук (виконавець проекту)

Ø                 Доцент П. О. Молочко (виконавець проекту)

Ø                 К. політ. н. О. В.  Колесников (виконавець проекту)

18-21 червня 2014 р. колектив виконавців проекту (А. М. Круглашов, Н. Ю. Ротар, І. М. Мельничук, О. В. Колесников) здійснив робочу поїздку до Брюсселю з метою вивчення  існуючих  академічних практик університетів-партнерів. У центрі уваги перебувала існуюча модель підготовки викладачів, експертиза викладацького складу, потреб студентів і доступних ресурсів. Паралельно відбувався процес вивчення  інноваційних методів викладання, що використовуються університетами ЄС, зокрема проблемний (problem-based) підхід (Маастрихтський університет), електронне навчання (e-learning) (Врає Університет Брюсселя) і моделювання (Університет Соррея). Викладачі ЧНУ мали можливість відвідати інституції ЄС, які розташовані та працюють в Брюсселі. 

У червні 2014 р. – січні 2015 р. відбувалося вивчення методик використання problem-based підходу (проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар), ігрового підходу (доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук, доц. І. М. Мельничук), електронного навчання (e-learning) – доц. П. О. Молочко у навчанні студентів. 23-24 січня 2015 р. у Тбілісі відбувся семінар, на якому проф. Н. Ю. Ротар, доц. І. М. Мельничук, доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук та доц. П. О. Молочко взяли участь в обговоренні та презентації власного досвіду використання інноваційних методів викладання європейських студій. Результати обговорення стали основою модернізації  навчальних  планів   та оновленні    навчальних    модулів. Усі виконавці проекту від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримали європейські сертифікати, які підтверджують відповідну кваліфікацію у викладанні європейських студій.

Важливим елементом проекту було залучення студентів до його виконання (координатор – доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук). З вересня 2015 р. до березня 2016 р. в рамках проекту студенти ЧНУ он-лайн вивчали курс «Інститути та процес прийняття рішень у ЄС» (9 ECTS). Серед студентів, які взяли участь у навчанні, були: Діана Царенко, Катерина Семенюк, Анастасія Вайда (кафедра політології та державного управління), Олександр Руснак та Мар’ян Гайдук (кафедра міжнародних відносин), Микола Стецюк (кафедра міжнародної інформації). Підсумком цієї роботи став підсумковий семінар-зустріч студентів та викладачів, задіяних у вивченні міжуніверситетського курсу «Інститути та процес прийняття рішень у ЄС» (16-18 березня 2016 р.,  Брюссель).

Оскільки проект мав на меті долучитися до реформування навчальних програм і планів, зокрема до модернізації викладання у сфері «Європейських студій», учасниками проекту були розроблені та сьогодні успішно викладаються відповідні курси та модулі, зокрема:

Ø      «Вироблення публічної політики в ЄС» - модуль в рамках курсу «Публічна політика» (проф. Н. Ю. Ротар)

Ø      «Зовнішня політика ЄС» (доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук)

Ø      «Методи та методики дослідження міжнародних відносин»  – модуль в рамках викладання курсу «Теорія політики» (доц. І. М. Мельничук – до вересня 2017).

Інформація про етапи виконання проекту регулярно оновлюється на сайтах кафедри політології та державного управління: www.politicalscience.chnu.edu.ua та сайті НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: www.rieirs.org

Детальнішу інформацію про мету, завдання, зміст і поточні результати проекту можна знайти на загальному сайті проекту: www.inotles.eu

 

 

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ФЄ@љяјchnu.edu.ua
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.