Оновлено
2022-07-03
11:54

 Основні напрямки співробітництва кафедри

 

Колектив кафедри встановив та продовжує розгортати систематичну співпрацю із партнерськими установами в Україні та за її межами. В сфері навчальної роботи колектив кафедри узгоджено діє разом із деканатом факультету історії, політології та міжнародних відносин (ФІПМВ) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича під керівництвом проф. Добржанського О.В., тісно співпрацює з окремими його кафедрами, насамперед із колективами кафедр міжнародних відносин (завідувач – проф. Макар Ю.І.) та міжнародної інформації (завідувач – проф. Фісанов В.П.), а також із кафедрою сучасних іноземних мов (завідувач – доц. Куделько З.Б.).

В процесі підготовки магістрів та бакалаврів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування. Державна служба», окрім інших кафедр ФІПМВ, кафедра залучає викладачів економічного та юридичного факультету нашого університету, а також співпрацює з відповідальними представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Важливим і надійним зовнішнім щодо університету партером кафедри у підготовці державних службовців виступає Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікації державних службовців (директор – к.н. з державного управління М.В. Ярмистий), з яким колектив нашого підрозділу має системну та розгалужену співпрацю. Належну допомогу та підтримку у цьому напрямку діяльності кафедри надає Національне  агентство з питань державної служби України), та її територіальне управління.

В науково-дослідницький та науково-організаційній роботі кафедра поєднує свої зусилля з різними партнерами. Насамперед усталені взаємини сформувалися із Буковинським політологічним центром, разом із яким вона успішно провела понад 20 міжнародних  конференцій, семінарів і симпозіумів. Спільно із ним кафедра також забезпечує вихід друком Збірки наукових праць «Політологічні та соціологічні студії» (станом на 2019 рік вийшли друком 15 томів). З 2001 року кафедра ініціює формування спершу Центру європейських студій при кафедрі, далі – університетського Центру європейської інтеграції та регіональних досліджень, а з 2010 року – Науково-дослідницького інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ (директор – проф. Круглашов А.М.). У рамках цієї діяльності науковці кафедри брали участь у виконанні двох проектів Міжнародного Фонду «Відродження»: проекту створення мережі Європейських студії в Україні як кафедра-партнер (Мегапроект «Лідерство через освіту») та проекту «Толерантна Україна».

Серед постійних зарубіжних партнерів, з якими кафедра має тривалу й результативну співпрацю слід виокремити кафедру політології Гродненського університету імені Янки Купали, Гродно, Беларусь (завідувач – проф. В.М. Ватиль), кафедру політології Молдовського державного університету, Кишинів, Молдова  (завідувач – проф. В.Г. Мошняга). Новими партнерами,  з яким налагоджує спільну діяльність колектив кафедри є Інститут політології Університету Лодзя, Польща (директор – проф. А. Стемпєнь-Кучиньска) і Факультет політичних наук Люблинського університету імені Марії-Склодовської-Кюрі, Польща, зокрема з Центром Східної Європи (керівник – проф. Валентин Балюк). Все більш успішним та багаторівневим є партнерство з Університетом Ораді (Румунія), насамперед з факультетом історії, міжнародних відносин та політології, який очолює проф. Іоан Хорга. А останніми роками формуються надійні стосунки з Університетом соціальних і політичних наук «Пантеіон» в Афінах (Греція), насамперед із кафедрою публічного управління (завідувач – професор Поліксенія Пападакі).

З останніми двома університетами кафедра успішно здійснює програми академічних обмінів ЕРАЗМУС +, якими користується наші студенти та викладачі.    

Серед міжнародних інституцій та Фондів, з яким працювала та працює кафедра та її науковці слід виокремити насамперед Фонд Фрідріха Еберта, з яким разом проведено 13 наукових заходів міжнародного рівня, Канадський інститут українських студій (4 міжнародні наукові конференції та низка наукових стажувань), Уряд провінції Карінтія, Австрія (дві міжнародні наукові конференції) тощо. Тривалий час кафедра тісно співпрацювала зі словацькими пантерами, насамперед, з Академією Істрополітана нова, передусім у сфері підготовки фахівців з європейської інтеграції (1996 – 2005 рр.). Відповідну підготовку у цій Академії пройшли зокрема такі викладачі та здобувачі кафедри як доц. Юрійчук Ю.А., доц. Нечаєва-Юрійчук Н.В., к.політ. н Лазар Н.В., к. політ. н. Костюк С.М. Активно і продуктивно співпрацює з міжнародними структурами й фондами також Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки, очолюваний доцентом кафедри Н.В. Стрельчук, зокрема з Вишеградським Фондом.

У сфері науково-аналітичної та інформаційної роботи науковці кафедри активно взаємодіють із регіональними та національними ЗМІ. Насамперед, з Чернівецькою філією  Суспільного мовлення (керівник - Ольга Гришин-Грищук), ТРК «Чернівці» (генеральний директор – Геннадій Сергеєв), Компанією ТВА (керівник – В. Пелих) та іншими мовниками. З різною інтенсивністю триває співробітництво з таким друкованими виданнями, як газети «Молодий буковинець» (головний редактор – Богдан Загайський), «Версії» (головний редактор – Людмила Чередарик), «Погляд» (головний редактор  - Володимир Бобер) та іншими. На базі цих ЗМІ наші студенти також проходять навчальні та навчально-виробничі практики, які нерідко призводять до їх подальшого працевлаштування.

Видавничими партнерами кафедри виступали видавництва «Міст» (директор – Віктор Кіндій), «Рута» (директор  - Василь Бакай), «Прут» (директор – Борис Глуханюк). Найбільша кількість кафедральних видань вийшли друком у Видавництві «Букрек», очолюваним заслуженим журналістом України Дарина Максимець (Туз). Кафедра також співпрацює з Видавництвом «Технодрук» (директор – Станіслав Яворський).  

Останнім часом кафедра розширює коло нових наукових та освітніх партнерів в Україні, у пострадянських країнах та країнах - членах ЄС. Так, наприклад, викладачі кафедри з 2019 року долучилися до реалізації проекту Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) з розробки і викладання курсу з громадянської освіти для університетів «Демократія: від теорії до практики». Зв’язки та спільна діяльність кафедри з її партнерами продовжують зростати й надалі.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterC‡M@2Ї7щchnu.edu.ua
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.